Ochrana osobních dat

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti

Společnost ELEKTROSTAR s.r.o. se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti